Κατηγορίες

Καλάθι αγορών
Το καλάθι αγορών σας είναι άδειο!
Είσοδος χρήστη
Διεύθυνση email:


Κωδικός:


Πολιτική Ορθού Ανταγωνισμού

Πολιτικές Ορθού Ανταγωνισμού

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι θεσμοθετημένη αρχή και λειτουργεί ως ανεξάρτητη Αρχή με σκοπό τον έλεγχο, την διατήρηση και αποκατάσταση της υγειές ανταγωνιστικής δομής, την εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής αγοράς και τον συνεχή έλεγχο με σκοπό την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή. 

Το coffee-world.gr είναι μια επιχείρηση που πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να είναι συμμορφωμένη με το νομοθετικό πλαίσιο περί υγειές ανταγωνισμού, όπως αυτό εκφράζεται, ελέγχεται και διαπιστώνεται στην Ελλάδα από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Στο coffee-world.gr θεωρούμε πως αυτές οι συνθήκες που προστατεύουν τον υγιή  ανταγωνισμό ανάμεσα στις επιχειρήσεις, προωθούν και προάγουν την ανάπτυξη σε πολλές παραμέτρους της κοινωνίας. Δημιουργούν την απαιτούμενη αύξηση της παραγωγικότητας, τη βελτίωση της ποιότητας και του εύρους των προϊόντων, παρέχοντας την βέλτιστη τιμή προς όφελος πάντα του καταναλωτή. Αυτό για εμάς είναι ο μοναδικός τρόπος που θέλουμε να λειτουργούμε και να αναπτυσσόμαστε.

Για οποιοδήποτε ζήτημα που θεωρείτε ότι άπτεται των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μπορείτε να απευθύνετε σχετικό αίτημα, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο.

Επιτροπή ανταγωνισμού